Impressum und Datenschutz

Polnisch (Original)

I. Informacje ogólne

Bergpol Investment sp. z o.o.

adres siedziby:
ul. Garbary 56
61-758 Poznań

NIP: PL 7831767417
REGON: 368750990
KRS: 0000703011
Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznańiu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Kapitał Zakładowy: 5.000,00 PLN

Zarząd:
Hendrikus Gijsbertus van den Berg
Gerrit Mechelt van den Berg

Biuro sprzedaży:
(Szczegółowe dane kontaktowe podano w  menu „kontakt”)
Bergpol Investment Sp. z o.o.
ul. Wielka 18/12
61-775 Poznań

e-mail:
tel:
fax:

 

II. Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Bergpol Investment sp. z o.o., z siedzibą w Poznańiu przy ul. Garbary 56, 61-758 Poznań. 
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora zgodnie z art. 6 ust 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) w następujących celach:
  1. w celu wykonywania praw i  obowiązków wynikających z umów zawartych przez Pana/Panią ze spółką;
  2. przedstawienia oferty własnych produktów i usług spółki;
  3. w celu realizacji praw i obowiązków ustawowych i umownych administratora danych osobowych związanych z realizacją inwestycji, w odniesieniu do której Pan/Pani zawarli z Administratorem umowę.
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą również podmioty współpracujące przy realizacji inwestycji i wykonywaniu umów takie jak: generalny wykonawca, notariusz, kancelaria prawna, administrator osiedla/budynku, firmy świadczące usługi informatyczne, firma świadcząca usługi księgowe, bank finansujący realizację inwestycji, bank prowadzący rachunek powierniczy (w przypadku zawarcia umowy deweloperskiej) oraz inne podmioty prowadzące obsługę inwestycji.
 2. W razie zawarcia umowy Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 15 lat od zawarcia umowy.
 3. Jeżeli nie zawrą Państwo umowy, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia sprzedaży inwestycji, którą byli Państwo zainteresowani.
 4. Posiada Pan/Pani prawo: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podawania przyczyny np. drogą e-mail (e-mail) lub na piśmie (na adres: Bergpol Investment sp. z o. o. ul. Garbary 56, 61-758 Poznań) ze skutkiem na przyszłość.
 5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 6. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne celem przedstawienia oferty i zawarcia umowy. Bez podania przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie umowy.

 

III. Zasady korzystania z serwisu

 1. Zawartość serwisu www.(adresss), wliczając w to elementy tekstowe, graficzne i układ strony, jest własnością spółki Bergpol Investment sp. z o.o., z siedzibą w Poznańiu przy ul. Garbary 56, 61-758 Poznań, oraz jest chroniona przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Każda osoba korzystająca z niniejszego serwisu zobowiązana jest do przestrzegania prawa autorskiego. Kopiowanie dozwolone jest jedynie do użytku osobistego i tylko w ilościach uzasadnionych tym użytkiem. W celach komercyjnych żadna część serwisu nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Bergpol Investment sp. z o.o. być kopiowana, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana.
 3. Informacje zamieszczone w serwisie mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą odbiegać od ostatecznych projektów i realizacji. Berpol Investment sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzania w każdym czasie zmian i modyfikacji do zamieszczonych na stronie informacji.
 4. Bergpol Investment sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy czy nieaktualne informacje bądź materiały zamieszczone na stronie. Bergpol Investment sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie strony. Za powstanie ewentualnych szkód w wyniku tej strony całkowitą odpowiedzialność ponosi użytkownik.

IV. Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) określa zasady przetwarzania danych osobowych, gromadzonych przez:

 • stronę internetową www.marianovo.pl, 
 • nasze strony w mediach społecznościowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Bergpol Investment sp. z o.o., z siedzibą w Poznańiu przy ul. Garbary 56, 61-758 Poznań. 

2. Gromadzenie danych osobowych 

Gromadzimy Państwa Dane Osobowe w sposób następujący:

 1. poprzez stronę internetową: gromadzimy dane osobowe poprzez naszą stronę internetową.
 2. Offline: Gromadzimy Państwa dane osobowe offline, np. w przypadku, gdy kontaktują się Państwo z obsługą klienta lub biurem sprzedaży
 3. Stosowanie cookies: gromadzimy Państwa dane osobowe, kiedy przeglądają Państwo nasze strony internetowe, z wykorzystaniem plików cookies. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych z użyciem cookies zostało uregulowane w Polityce Cookies (link) Mogą Państwo zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na korzystanie przez stronę internetową z cookies w sposób i w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Dane Osobowe, które dostarczyli Państwo przez naszą stronę internetową, mogą być łączone z danymi osobowymi i innymi informacjami dostarczanymi nam przez Państwa (online lub offline), lub z uzyskiwanymi przez nas w inny sposób online lub offline.

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne celem przedstawienia oferty i zawarcia umowy. Bez podania przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie umowy.

3. Przetwarzanie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora zgodnie z art. 6 ust 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) w następujących celach:

 1. w celu wykonywania praw i  obowiązków wynikających z umów zawartych przez Pana/Panią ze spółką;
 2. przedstawienia oferty własnych produktów i usług spółki;
 3. w celu realizacji praw i obowiązków ustawowych i umownych administratora danych osobowych związanych z realizacją inwestycji, w odniesieniu do której Pan/Pani zawarli z Administratorem umowę.

4. Przekazywanie danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące przy realizacji inwestycji i wykonywaniu umów takie jak: generalny wykonawca, notariusz, kancelaria prawna, administrator osiedla/budynku, firmy świadczące usługi informatyczne, firma świadcząca usługi księgowe, bank finansujący realizację inwestycji, bank prowadzący rachunek powierniczy (w przypadku zawarcia umowy deweloperskiej) oraz inne podmioty prowadzące obsługę inwestycji.

5. Strony internetowe podmiotów trzecich

Niniejsza Polityka Prywatności nie odnosi się, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i praktyki w zakresie ochrony danych jakichkolwiek podmiotów trzecich, w tym żadnej strony trzeciej prowadzącej dowolną stronę internetową, do której link zawierają strony internetowe Spółki. Umieszczenie na stronach internetowych Spółki linku do innej strony internetowej nie stanowi rekomendacji przez Spółkę tej strony, do której link zamieszczono.

Wszystkie Dane Osobowe, które podadzą Państwo przez stronę internetową podmiotu trzeciego, będą podlegać polityce prywatności tego podmiotu trzeciego, a nie niniejszej Polityce Prywatności. Spółka nie sprawuje nadzoru, ani nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zgromadzonych przez taką stronę podmiotu trzeciego.

6. Usługodawcy – strony trzecie powiązane z reklamą

Prosimy mieć na uwadze, że nasi usługodawcy powiązani z reklamą online i poprzez e-maile mogą korzystać ze znaczników pikselowych, obrazów “web beacon” i czystych GIF’ów lub innych podobnych technologii w związku ze stronami internetowymi, aby pomóc w zarządzaniu naszymi kampaniami reklamowymi oraz kampaniami mailingowymi oraz zwiększyć skuteczność takich kampanii. Przykładowo,  jeśli usługodawca zainstalował unikalny cookie na Państwa komputerze, może on również wykorzystywać znaczniki pikselowe, obrazy „web beacon”, czyste GIF-y lub podobne technologie do rozpoznawania cookie w czasie Państwa wizyty na stronie internetowej Spółki oraz uzyskania wiedzy o tym, które z reklam online sprawiły, że weszli Państwo na stronę internetową Spółki, zaś usługodawca może dostarczać Spółce inne informacje tego rodzaju. Spółka łączyć takie inne informacje dostarczone przez usługodawców ze zgromadzonymi wcześniej danymi osobowymi.

 

Do obsługi reklam na stronie internetowej Spółki, Spółka może posługiwać się firmami reklamowymi – stronami trzecimi. Te firmy mogą wykorzystywać zanonimizowane informacje o Pańśtwa wizytach na stronie internetowej Spółki w celu przedstawiania reklam towarów i usług.

7. Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

a.  Prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

Mają Państwo prawo:

 • do otrzymania kopii wszystkich danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat;
 • do domagania się aktualizacji lub poprawienia wszystkich nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia wszystkich takich danych jeżeli są niekompletne;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Mają Państwo również prawo, w określonych okolicznościach:

 • do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • do zażądania od nas usunięcia danych osobowych;
 • do zażądania wstrzymania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • do zażądania przekazania określonych danych osobowych do Państwa lub do innego administratora danych, lub do zlecenia ich przekazania do takiego innego administratora.

b. Korzystanie z praw  

W celu skorzystania z dowolnego z wyżej wymienionych praw, mogą się Państwo skontaktować z administratorem danych:

 • drogą e-mail: (adres)
 • telefonicznie: (telephone)
 • lub na piśmie, na adres: Bergpol Investment sp. z o. o. ul. Garbary 56, 61-758 Poznań

 

c. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

8. Okres przechowywania danych osobowych

W razie zawarcia umowy Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 15 lat od zawarcia umowy.

Jeżeli nie zawrą Państwo umowy, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia sprzedaży inwestycji, którą byli Państwo zainteresowani.

9. Obowiązujące prawo

Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego oraz wszelkim innym obligatoryjnym warunkom przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, i będzie interpretowana zgodnie z nimi.

 

V. Polityka cookies

Pliki cookies

Niniejszy serwis w niektórych obszarach wykorzystuje pliki cookies. 

Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym, powszechnie stosowane do usprawniania działania i zwiększania wydajności stron internetowych i usług sieciowych. Jest to możliwe dzięki temu, że strony i usługi sieciowe mogą odczytywać i zapisywać te pliki, co pozwala im na rozpoznanie komputera i zapamiętanie ważnych informacji, dzięki którym można wygodniej z nich korzystać (np. zapamiętanie ustawień użytkownika). Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych.

Spółka na swoich stronach internetowych oraz jej usługodawcy mogą korzystać z następujących rodzajów plików cookies: 

„Niezbędne” pliki cookies. Te pliki są niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej, umożliwiając poruszanie się po niej i korzystanie z jej funkcjonalności. Bez tych plików cookies niektóre usługi nie mogą być świadczone.

Pliki cookies poprawiające wydajność. Te pliki, które często obejmują pliki analityczne, zbierają informacje na temat korzystania ze strony internetowej i pomagają nam usprawniać jej działanie. Przykładowo, te pliki cookies pokazują najczęściej odwiedzane części naszej witryny, ogólne wzory korzystania z naszej strony, pomagają nam wykryć ewentualne problemy, jakie użytkownicy napotykają w ramach strony i pokazują nam, czy nasza reklama jest skuteczna. 

Funkcjonalne pliki cookies. W pewnych sytuacjach możemy korzystać z funkcjonalnych plików cookies. Pozwalają one zapamiętać wybory dokonane przez użytkowników i dostarczyć ulepszone, bardziej spersonalizowane funkcjonalności. Wszystkie te funkcjonalności pozwalają nam poprawić korzystanie przez użytkowników z naszej strony internetowej. Funkcjonalnymi plikami cookies są w szczególności pliki cookies preferencji, które mają za zadanie pamiętać ustawienia takie jak język wybrane w czasie korzystania ze strony internetowej.

Pliki cookies kierunkujące i reklamowe oraz podobne technologie. Możemy korzystać z sieci reklamowych do zarządzania naszymi reklamami na zewnętrznych stronach. Podmioty, z którymi współpracujemy w ramach sieci reklamowych mogą wykorzystywać technologie śledzące do zbierania informacji na temat aktywności użytkowników na naszych stronach oraz stronach zewnętrznych, w celu dostarczania reklam, które jak sądzimy lepiej odpowiadają zainteresowaniom użytkowników oraz zmierzenia skuteczności naszych kampanii reklamowych. W szczególności, możemy korzystać z Google Adwords, Doubleclick, Twitter Pixel lub Facebook Pixel. 

Pliki cookies analityczne. Możemy korzystać z narzędzi analitycznych takich, jak Google Analytics, lub Google Optimize w celu zbierania informacji na temat sposobu, w jaki odwiedzający nasze strony korzystają z naszej strony internetowej. Możemy na przykład analizować ruch na nasze stronie czy kliknięcia w poszczególne linki. Informacje te mogą być wykorzystane do optymalizacji naszej komunikacji z użytkownikami, do oszacowania, w jaki sposób są wykorzystywane nasze strony internetowe, do tworzenia raportów statystycznych dotyczących aktywności na stronie oraz do tworzenia profilu zagregowanych odwiedzin na stronie. W przypadku Google Analytics, informacje dotyczące korzystania ze strony oraz adresu IP są przesyłane do Google Inc. poprzez komponent Google Analytics. Aby zrezygnować z udziału w śledzeniu aktywności poprzez Google Analytics, skorzystaj z adresu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Więcej informacji na temat Google Analytics znajduje się na stronach Google: https://www.google.com/analytics/.

Rezygnacja z cookies

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez witrynę z cookies.

Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej.

Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu pomoc lub na stronie jej producenta.

Facebook

W przypadku użytkowników strony internetowej, posiadających konto na portalu Facebook, jeśli w trakcie odwiedzin są oni zalogowani na portalu Facebook lub jeżeli posiadają pliki cookies portalu Facebook zapisane w ich urządzeniu końcowym, Facebook ma możliwość przypisania odwiedzin na stronie internetowej do profilu w portalu Facebook.

Informacje o celu i zakresie gromadzenia danych oraz dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych przez Facebook, a także informacje o ustawieniach ochrony prywatności są dostępne w polityce ochrony danych Facebook.

Deutsch (Nur Übersetzung, rechtlich gilt der polnische Text)

I. Allgemeine Informationen

Bergpol Investment sp. z o.o.

Adresse des eingetragenen Firmensitzes:
56 Garbary Straße
61-758 Poznań

NIP: PL 7831767417
REGON: 368750990
CC: 0000703011
Amtsgericht Poznań – Nowe Miasto und Wilda in Poznań, VIII Handelsabteilung des Landesgerichtsregisters

Grundkapital: 5.000,00 PLN

Der Vorstand:
Hendrikus Gijsbertus van den Berg
Gerrit Mechelt van den Berg

Verkaufsbüro:
(Kontaktdaten finden Sie unter dem Menüpunkt Kontakt)
Bergpol Investment Sp. z o.o.
ul. Wielka 18/12
61-775 Posen (Poznań)

E-Mail:
tel:
Fax:

 

II. Informationsklausel

 1. Der Verwalter Ihrer personenbezogenen Daten ist Bergpol Investment sp. z o.o. mit Sitz in Poznań, Garbary-Straße 56, 61-758 Poznań.
 2. Ihre personenbezogenen Daten werden vom Administrator gemäß Artikel 6 (1) der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO) für folgende Zwecke verarbeitet:
  1. zur Ausübung der Rechte und Pflichten aus den von Ihnen mit dem Unternehmen geschlossenen Verträgen;
  2. um das Angebot der eigenen Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren;
  3. zur Ausübung der gesetzlichen und vertraglichen Rechte und Pflichten des für die Verarbeitung Verantwortlichen im Zusammenhang mit der Durchführung einer Investition, für die Sie einen Vertrag mit dem für die Verarbeitung Verantwortlichen abgeschlossen haben.
 3. Zu den Empfängern Ihrer personenbezogenen Daten gehören auch Subjekte, die bei der Durchführung der Investition und der Erfüllung der Verträge mitarbeiten, wie z.B.: Generalunternehmer, Notar, Anwaltskanzlei, Verwalter des Grundstücks/Gebäudes, Unternehmen, die IT-Dienstleistungen erbringen, Unternehmen, die Buchhaltungsdienstleistungen erbringen, Bank, die die Durchführung der Investition finanziert, Bank, die das Treuhandkonto führt (im Falle des Abschlusses eines Bauträgervertrags) und andere Subjekte, die Dienstleistungen für die Investition erbringen.
 4. Kommt es zu einem Vertragsabschluss, werden Ihre personenbezogenen Daten für einen Zeitraum von 15 Jahren ab Vertragsabschluss gespeichert.
 5. Wenn Sie keinen Vertrag abschließen, werden Ihre personenbezogenen Daten für einen Zeitraum von 6 Monaten ab dem Ende des Verkaufs der Anlage, an der Sie interessiert waren, gespeichert.
 6. Sie haben das Recht auf: Zugang zu Ihren Daten und das Recht auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, das Recht auf Datenübertragbarkeit, das Recht auf Widerspruch, das Recht auf Widerruf der Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen, z.B. per E-Mail oder schriftlich (an die Adresse: Bergpol Investment sp. z o. o. 56 Garbary Street, 61-758 Poznań) mit Wirkung für die Zukunft.
 7. Sie haben das Recht, eine Beschwerde beim Präsidenten des Amtes für den Schutz personenbezogener Daten einzureichen, wenn Sie der Meinung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen die Bestimmungen der Allgemeinen Verordnung 2016/679 zum Schutz personenbezogener Daten vom 27. April 2016 verstößt.
 8. Die Angabe Ihrer persönlichen Daten ist freiwillig, aber notwendig, um ein Angebot zu unterbreiten und einen Vertrag abzuschließen. Ohne die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten ist ein Vertragsabschluss nicht möglich.

III. Regeln für die Nutzung des Dienstes

 1. Der Inhalt der Website (Adressen), einschließlich der Texte, grafischen Elemente und des Seitenlayouts, ist Eigentum der Firma Bergpol Investment sp. z o.o. mit Sitz in Poznań, Garbary-Straße 56, 61-758 Poznań, und ist gesetzlich geschützt, insbesondere durch das Gesetz über Urheberrecht und verwandte Rechte vom 4. Februar 1994.
 2. Jede Person, die diese Website nutzt, ist verpflichtet, das Urheberrecht zu beachten. Das Kopieren ist nur für den persönlichen Gebrauch und nur in der durch diesen Gebrauch gerechtfertigten Menge erlaubt. Für kommerzielle Zwecke darf kein Teil der Website ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Bergpol Investment sp. z o.o. kopiert, elektronisch übertragen oder verändert, verlinkt oder auf andere Weise genutzt werden.
 3. Die im Service dargestellten Informationen dienen nur zur Veranschaulichung und können von den endgültigen Entwürfen und Realisierungen abweichen. Berpol Investment sp. z o.o. behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen und Ergänzungen an den auf der Website veröffentlichten Informationen vorzunehmen.
 4. Bergpol Investment sp. z o.o. haftet nicht für Fehler oder veraltete Informationen oder Materialien, die auf der Website veröffentlicht werden. Bergpol Investment sp. z o.o. ist nicht verantwortlich für die Nutzung der Website. Der Benutzer trägt die volle Verantwortung für Schäden, die durch diese Website verursacht werden.

IV. Hinweise zum Datenschutz

1 Allgemeine Bestimmungen

Diese Datenschutzrichtlinie („Datenschutzrichtlinie“) legt die Grundsätze der Verarbeitung personenbezogener Daten fest, die von:

der Website www.marianovo.de,
unsere Seiten in den sozialen Medien.
Der Verwalter Ihrer personenbezogenen Daten ist Bergpol Investment sp. z o.o. mit Sitz in Poznań, Garbary-Straße 56, 61-758 Poznań.

2. Erfassung von persönlichen Informationen

Wir sammeln Ihre persönlichen Daten wie folgt:

 1. Über die Website: Wir sammeln persönliche Daten über unsere Website.
 2. Offline: Wir sammeln personenbezogene Daten über Sie offline, z. B. wenn Sie den Kundendienst oder ein Verkaufsbüro kontaktieren
 3. Verwendung von Cookies: Wir sammeln Ihre persönlichen Daten, wenn Sie auf unserer Website surfen, mit Hilfe von Cookies. Die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten mit Hilfe von Cookies ist in unserer Cookie-Richtlinie (Link) geregelt. Sie können die Verwendung von Cookies ablehnen, indem Sie die entsprechenden Einstellungen in Ihrem Browser vornehmen. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies durch die Website in der Art und Weise und zu den Zwecken einverstanden, die in dieser Datenschutz- und Cookie-Richtlinie beschrieben sind.

Die persönlichen Daten, die Sie über unsere Website zur Verfügung gestellt haben, können mit persönlichen Daten und anderen Informationen kombiniert werden, die Sie uns (online oder offline) zur Verfügung stellen oder die wir anderweitig online oder offline erhalten.

Die Angabe von personenbezogenen Daten durch Sie ist freiwillig, aber notwendig, um ein Angebot zu unterbreiten und einen Vertrag abzuschließen. Ohne Ihre persönlichen Daten ist ein Vertragsabschluss nicht möglich.

3. Verarbeitung von personenbezogenen Daten

Ihre personenbezogenen Daten werden von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO) für folgende Zwecke verarbeitet:

 1. zur Ausübung der Rechte und Pflichten aus den von Ihnen mit dem Unternehmen geschlossenen Verträgen;
 2. um das Angebot der eigenen Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren;
 3. zur Ausübung der gesetzlichen und vertraglichen Rechte und Pflichten des für die Verarbeitung Verantwortlichen im Zusammenhang mit der Realisierung der Investition, für die Sie einen Vertrag mit dem für die Verarbeitung Verantwortlichen abgeschlossen haben.

4.  Weitergabe von personenbezogenen Daten

Der Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten können Subjekte sein, die bei der Durchführung der Investition und der Erfüllung der Verträge mitarbeiten, wie z.B.: Generalunternehmer, Notar, Anwaltskanzlei, Verwalter des Grundstücks/Gebäudes, Unternehmen, die IT-Dienstleistungen erbringen, Unternehmen, die Buchhaltungsdienstleistungen erbringen, Bank, die die Durchführung der Investition finanziert, Bank, die das Treuhandkonto führt (im Falle des Abschlusses eines Bauträgervertrags) und andere Subjekte, die Dienstleistungen für die Investition erbringen.

5 Websites von Drittanbietern

Diese Datenschutzrichtlinie gilt nicht für die Verarbeitungs- und Datenschutzpraktiken Dritter, einschließlich Dritter, die eine Website betreiben, auf die die Websites des Unternehmens verlinken, und das Unternehmen ist nicht für diese verantwortlich. Die Aufnahme eines Links zu einer anderen Website auf den Websites der Gesellschaft stellt keine Empfehlung der Gesellschaft für diese verlinkte Website dar.

Alle persönlichen Daten, die Sie über die Website eines Dritten zur Verfügung stellen, unterliegen den Datenschutzrichtlinien dieses Dritten und nicht dieser Datenschutzrichtlinie. Das Unternehmen überwacht nicht die Verwendung von Informationen, die von einer solchen Drittpartei-Website gesammelt werden, und ist nicht dafür verantwortlich.

6. Dienstanbieter – Werbungsbezogene Seiten von Drittanbietern

Bitte beachten Sie, dass unsere Dienstleister, die mit Online- und E-Mail-Werbung verbunden sind, Pixel-Tags, „Web Beacon“-Bilder und Clear GIFs oder andere ähnliche Technologien in Verbindung mit Websites verwenden können, um die Verwaltung unserer Werbe- und Mailing-Kampagnen zu unterstützen und die Effektivität solcher Kampagnen zu erhöhen. Wenn beispielsweise ein Dienstanbieter ein eindeutiges Cookie auf Ihrem Computer installiert hat, kann der Dienstanbieter auch Pixel-Tags, „Web Beacon“-Bilder, Clear GIFs oder ähnliche Technologien verwenden, um das Cookie zu erkennen, wenn Sie die Website des Unternehmens besuchen, und um zu erfahren, welche Online-Werbung Sie auf die Website des Unternehmens gebracht hat, und der Dienstanbieter kann dem Unternehmen weitere derartige Informationen zur Verfügung stellen. Das Unternehmen wird solche anderen Informationen, die von Dienstanbietern zur Verfügung gestellt werden, mit zuvor gesammelten persönlichen Informationen kombinieren.

Um Werbung auf der Website des Unternehmens zu schalten, kann das Unternehmen auf dritte Werbeunternehmen zurückgreifen. Diese Unternehmen können anonymisierte Informationen über Ihre Besuche auf der Website des Unternehmens verwenden, um Werbung für Waren und Dienstleistungen zu präsentieren.

 

7. Ihre Rechte in Bezug auf die Verarbeitung von personenbezogenen Daten

a. Rechte in Bezug auf die Verarbeitung von personenbezogenen Daten

Sie haben das Recht dazu:

 • eine Kopie aller personenbezogenen Daten zu erhalten, die wir über Sie gespeichert haben;
 • unzutreffende personenbezogene Daten zu aktualisieren oder zu berichtigen oder solche Daten zu vervollständigen, wenn sie unvollständig sind;
 • Ihre Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.

Sie haben auch das Recht, unter bestimmten Umständen:

 • der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen;
 • von uns die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen;
 • zu verlangen, dass wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stoppen oder einschränken;
 • zu verlangen, dass bestimmte personenbezogene Daten an Sie oder an einen anderen Datenverantwortlichen übermittelt werden, oder sie an einen solchen anderen Datenverantwortlichen übermitteln zu lassen.

b. Ausübung von Rechten

Um eines der oben genannten Rechte auszuüben, können Sie sich an den Datenverantwortlichen wenden

per E-Mail: (Adresse)
per Telefon: (Telefon)
oder schriftlich an die folgende Adresse: Bergpol Investment sp. z o. o. 56 Garbary Straße, 61-758 Poznań

c. Das Recht, eine Beschwerde beim Präsidenten des Amtes für den Schutz personenbezogener Daten einzureichen

Sie haben das Recht, eine Beschwerde beim Präsidenten des Amtes für den Schutz personenbezogener Daten einzureichen, wenn Sie der Meinung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen die Bestimmungen der Allgemeinen Verordnung 2016/679 zum Schutz personenbezogener Daten vom 27. April 2016 verstößt.

8. Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten

Wenn Sie einen Vertrag abschließen, werden Ihre personenbezogenen Daten für einen Zeitraum von 15 Jahren ab Vertragsschluss gespeichert.

Wenn Sie keinen Vertrag abschließen, werden Ihre personenbezogenen Daten für einen Zeitraum von 6 Monaten nach Abschluss des Verkaufs der Beteiligung, an der Sie interessiert waren, gespeichert.

9. Anwendbares Recht

Diese Datenschutzrichtlinie unterliegt den Gesetzen Polens und allen anderen zwingenden gesetzlichen Bestimmungen, die in der Europäischen Union gelten.

 

V. Cookie-Richtlinie

Cookies

Diese Website verwendet in einigen Bereichen Cookies.

Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer oder Mobilgerät gespeichert werden. Sie werden üblicherweise verwendet, um die Leistung von Websites und Online-Diensten zu verbessern und zu erhöhen. Das liegt daran, dass Websites und Webdienste diese Dateien lesen und speichern können. Dadurch können sie Ihren Computer erkennen und sich wichtige Informationen merken, damit Sie sie bequemer nutzen können (z. B. sich Ihre Einstellungen merken). Cookies sind sowohl für Ihren Computer als auch für Sie und Ihre Daten unbedenklich.

Das Unternehmen auf seinen Websites und seine Dienstanbieter können die folgenden Arten von Cookies verwenden:

„Unverzichtbare“ Cookies. Diese Cookies sind für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website erforderlich und ermöglichen Ihnen das Navigieren und die Nutzung ihrer Funktionalitäten. Ohne diese Cookies können einige Dienste nicht bereitgestellt werden.

Cookies zur Leistungssteigerung. Diese Cookies, zu denen oft auch analytische Cookies gehören, sammeln Informationen über die Nutzung der Website und helfen uns, die Leistung zu verbessern. Diese Cookies zeigen zum Beispiel die am häufigsten besuchten Teile unserer Website, allgemeine Nutzungsmuster unserer Website, helfen uns, Probleme zu erkennen, auf die Nutzer innerhalb der Website stoßen, und zeigen uns, ob unsere Werbung effektiv ist.

Funktionale Cookies. Wir können in bestimmten Situationen funktionale Cookies verwenden. Diese ermöglichen es uns, sich an die von den Benutzern getroffenen Entscheidungen zu erinnern und verbesserte, personalisierte Funktionen bereitzustellen. Alle diese Funktionalitäten ermöglichen es uns, Ihre Erfahrung mit unserer Website zu verbessern. Funktionale Cookies sind insbesondere Präferenz-Cookies, die dazu dienen, sich Einstellungen wie die gewählte Sprache bei der Nutzung der Website zu merken.

Targeting- und Werbe-Cookies und ähnliche Technologien. Wir können Werbenetzwerke nutzen, um unsere Werbung auf externen Websites zu verwalten. Die Unternehmen, mit denen wir als Teil von Werbenetzwerken zusammenarbeiten, können Tracking-Technologien verwenden, um Informationen über Ihre Aktivitäten auf unseren Websites und auf externen Websites zu sammeln, um Werbung zu liefern, die unserer Meinung nach besser zu Ihren Interessen passt, und um die Wirksamkeit unserer Werbekampagnen zu messen. Insbesondere können wir Google AdwordsDoubleclickTwitter Pixel lub Facebook Pixel. 

Analyse-Cookies. Wir können Analysetools wie Google Analytics oder Google Optimize verwenden, um Informationen darüber zu sammeln, wie Besucher unsere Website nutzen. Zum Beispiel können wir den Verkehr auf unserer Website oder Klicks auf bestimmte Links analysieren. Diese Informationen können verwendet werden, um unsere Kommunikation mit den Benutzern zu optimieren, um auszuwerten, wie unsere Websites genutzt werden, um statistische Berichte über die Website-Aktivitäten zu erstellen und um ein Profil der gesamten Website-Besuche zu erstellen. Im Falle von Google Analytics werden durch die Google-Analytics-Komponente Informationen über die Nutzung der Website und Ihre IP-Adresse an die Google Inc. übertragen. Um die Teilnahme am Aktivitäts-Tracking über Google Analytics zu deaktivieren, verwenden Sie http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Weitere Informationen zu Google Analytics finden Sie auf der Website von Google: https://www.google.com/analytics/.

Ablehnung von Cookies

Sie können die Verwendung von Cookies ablehnen, indem Sie die entsprechenden Einstellungen in Ihrem Browser vornehmen. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies durch die Website einverstanden.

Änderungen in den Einstellungen des Webbrowsers des Nutzers können den Zugriff auf bestimmte Funktionen der Website einschränken.

Informationen zu den Einstellungen von Webbrowsern finden Sie in dessen Hilfemenü oder auf der Website des Herstellers.

Facebook

Bei Website-Nutzern mit einem Facebook-Konto, die während des Besuchs bei Facebook eingeloggt sind oder Facebook-Cookies auf ihrem Endgerät gespeichert haben, hat Facebook die Möglichkeit, den Website-Besuch dem Facebook-Profil zuzuordnen.

Informationen über Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie Informationen zu Ihren Privatsphäre-Einstellungen finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Facebook.